Πανεπιστήμιο Πατρών- Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»- Κτίριο Πρυτανείας-Πιάνο2021-08-30T13:13:57+02:00
Πανεπιστήμιο Πατρών- Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»- Κτίριο Πρυτανείας-Προεδρείο2021-08-30T12:52:31+02:00
Πανεπιστήμιο Πατρών – Αίθουσα Συγκλήτου – Κτίριο Πρυτανείας2021-08-30T13:26:48+02:00
Go to Top